Enderrocs de parets i envans

Serveis a Barcelona i Baix Llobregat

Enderrocs de parets i envans

Enderrocs de parets i envans

Treballs d'enderrocament de parets i envans a Barcelona, ​​redistribució d'espais a pisos, cases unifamiliars i locals, oferim servei a Barcelona i l'àrea Metropolitana.

A la reforma integral d'habitatges, la redistribució d'espais mitjançant l'enderrocament de parets i envans interiors és una de les obres més significatives a l'hora de redissenyar una llar.

No només es tracta d'una qüestió estètica o de maximitzar l'espai útil, sinó també adaptar l'habitatge a les necessitats de les persones que hi habiten.

 

Enderrocament d'envans a casa de Barcelona

 

L'enderrocament d'envans interiors a diferència dels murs de càrrega, sol ser menys complex en termes estructurals però requereix igualment una execució acurada per evitar danys a la resta de l'estructura i garantir la seguretat de tots els involucrats.

Aquest procés de reforma involucra diversos aspectes tècnics i de disseny, des de l'enderrocament de parets i el condicionament fins al reciclatge dels residus generats per l'obra i la importància de comptar amb la supervisió d'un arquitecte.

El procés d'enderrocament de parets i envans


L'enderrocament de parets interiors no és simplement demolir barreres físiques; és un procés que requereix cura i precisió. Abans d'iniciar l'enderrocament, és crucial fer un estudi estructural per determinar si les parets són portants o no.

Les parets portants tenen una funció estructural primordial a l'habitatge, i la seva remoció implica la implementació de solucions com a bigues o columnes de càrrega per redistribuir el pes.

L'ús d'eines adequades és essencial per garantir un enderrocament segur i eficient. Equips com martells elèctrics, serres per a concret i equips de protecció personal són indispensables.

 

Paleta enderrocant paret al pis de Barcelona

 

Durant el procés d'enderrocament d'envans i parets, cal prendre mesures per minimitzar la dispersió de pols i enderrocs, protegint així la salut dels treballadors i dels residents.

  1. Preparació de lespai a reformar: Abans de començar l'enderrocament, és crucial buidar l'àrea de mobles i d'altres elements decoratius. S'ha de protegir el terra i les instal·lacions fixes properes amb lones o plàstics gruixuts per evitar danys.
  2. Desconnexió de serveis: Si l'envà conté instal·lacions elèctriques, de plomeria o de gas, cal assegurar-se que aquests serveis estiguin desconnectats correctament per evitar accidents durant el procés d'enderrocament.
  3. Enderrocament de l'envà: L'enderrocament es realitza de manera controlada, utilitzant eines adequades per al tipus de material de l'envà. Es comença fent talls als extrems de l'envà per separar-lo d'altres estructures i després es procedeix a enderrocar-lo de manera gradual.

Condicionament de l'habitatge post-enderroc


Un cop retirades les parets, l'espai necessita ser condicionat per al nou ús. Això inclou la reparació de terres i sostres afectats per la demolició així com la possible addició de nous punts de llum i xarxes elèctriques que s'adaptin a la nova distribució de l'espai.

 

Condicionament post enderroc

 

Aquest pas és crucial per assegurar que l'àrea remodelada no només sigui funcional, sinó que també compleixi tots els requisits de seguretat i confort.

Reciclatge de les runes de construcció


Realitzem el maneig responsable de la runa en qualsevol projecte de construcció. La runa, composta principalment per restes de concret, maó i morter, pot tenir un segon ús si es gestiona adequadament.

Un cop completem l'enderrocament, la gestió de les runes és una fase crítica del procés. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​es posa un èmfasi especial en la correcta disposició i reciclatge de residus de construcció:

  1. Classificació de runes: Els materials de runa són classificats en la demolició. Els materials com maons, rajoles i concret són separats d'altres deixalles per al reciclatge.
  2. Transport a plantes de reciclatge: Els enderrocs classificats els transportem a instal·lacions de reciclatge. A Barcelona, ​​aquestes instal·lacions processen els enderrocs per convertir-los en materials que poden ser reutilitzats en noves construccions o en reparacions, com agregats en la fabricació de concret.
  3. Certificació de disposició adequada: Nosaltres ens assegurem que els residus es gestionen d'acord amb les normatives locals, obtenint certificats de disposició que acreditin el maneig correcte dels enderrocs.

 

Disseny d'interiors i espais funcionals


La redistribució d‟espais ofereix una oportunitat única per repensar la funcionalitat il‟estètica de l‟interior de l‟habitatge. Un disseny interior ben planificat pot millorar significativament la il·luminació natural, la ventilació i leficiència energètica de lespai.

És important considerar aspectes com l'orientació dels mobles, les zones d'activitat i la integració d'elements naturals a la llar, els quals poden transformar completament l'atmosfera del lloc.

La importància d'un arquitecte a l'enderroc de parets


Des de la nostra experiència, comptar amb la supervisió d´un arquitecte és crucial en projectes d´enderrocament de parets. El nostre equip tècnic no només garanteix que l'estructura de l'habitatge es mantingui segur i conforme a les normatives de construcció, sinó que també aporta un enfocament creatiu i tècnic al disseny del nou espai.

 

Arquitecte a l'enderrocament de parets

 

El departament darquitectura avaluarà les implicacions de cada decisió per part del nostre equip dobra, des de limpacte en lestructura fins a loptimització de lús de lespai i la llum, assegurant que el resultat final sigui tant pràctic com estèticament agradable.

L'enderrocament de parets interiors per a la redistribució d'espais és una tasca complexa que implica nombroses consideracions tècniques i estètiques. Des de l'estudi estructural inicial fins al disseny interior i el reciclatge de runes, cada pas s'ha de planejar meticulosament.

Si estàs considerant una remodelació d'aquest tipus a casa teva, consulta'ns sense cap compromís, una garantia de resultats òptims i segurs.

 

Imatge

Som una empresa d'obres i reformes a Barcelona, ​​oferim serveis de paleta, fontaneria, lampisteria, paleteria i fusteria. Reformes de pisos, cases, locals, cuines i banys, realitzem pressupostos de reformes sense compromís. Serveis de rehabilitació dedificis a Barcelona, ​​Baix Llobregat i àrea metropolitana de Barcelona. Pressupost i finançament d'obres de reforma per a particulars, empreses i comunitats de veïns. Experts a rehabilitar edificis.

Contacti amb nosaltres

Barcelona - Baix Llobregat:

Barcelona reformista
Francesc Macia 21 
08970 Sant Joan Despí

Telèfon: + 34 640 234 920
Correu electrònic:  hola@reformista.barcelona